Splošni pogoji ob izposoji obleke

Splošni pogoji izposoje poročne obleke
Ob izposoji poročne obleke se plača ARA v višini 150€, ki velja kot rezervacija poročne obleke. Ostali znesek stranka poravna ob dvigu poročne obleke. Znesek are ni prenosljiv za plačilo drugih izdelkov ali storitev.
Stornacije
Delni znesek are ob rezervaciji se vrača v primeru:
-odpovedi v roku 1 tedna (7 dni od rezervacije poročne obleke)  - 80% zneska ARE
-odpovedi v roku 2 tednov (14 dni od rezervacije poročne obleke) - 50% zneska ARE
-ob kasnejši odpovedi ARE NE VRAČAMO!
Dvig poročne obleke
Ob izposoji poročne obleke je potrebno z obleko ravnati skrbno, saj je le ta last salona. Obleko mora prevzeti nevesta, ki pred končnih prevzemom obleko še enkrat pomeri v prisotnosti svetovalke. V kolikor so potrebni še popravki, jih šivilja opravi. V kolikor obleko prevzame druga oseba, morebitnih reklamacij ne upoštevamo.
Nošenje obleke
Ob izposoji poročne obleke je potrebno z obleko ravnati skrbno, saj je le ta last salona. Vsako uničevanje obleke je plačljivo. Prepovedani so tudi kakršnikoli drugi posegi na obleki. Med posege štejemo: naknadno šivanje, čiščenje, spenjanje, oz. popravki, ki na obleki puščajo sledi.
Vračilo obleke
Izposojeno obleko je potrebno vrniti prvi ponedeljek po poroki. Obleka mora biti vrnjena v salon do 13. ure oz. najkasneje do 18. ure. Za kasnejše vračilo zaračunavamo zamudnino, ki znaša 30 € na dan.
Stroški v primeru poškodb
Salon je dolžan stranki zaračunati popravke za nastalo škodo na obleki  po sledečem ceniku:
-60 € manjši šiviljski popravki (raztrganine do 10 cm na enem sloju obleke)
-120 € večji šiviljski popravki (večje raztrganine)
-Ponovna cena najema znaša cena popravkov v primeru, da je obleka zažgana (ogorek), polita z voskom ali ima obleka odtrgane kose. Velja tudi za obleko, ki je uničena do mere, da  jo stranka ne more prevzeti za prihodnjo soboto. 
-Uporaba milnih mehurčkov ni dovoljena. Le ti pri čiščenju obleke v stiku z vodo povzročijo reakcijo v obliki sivih madežev, ki jih ni možno odstraniti. Vzrok je popolnoma uničena obleka, za kar je potrebno plačati ponovno ceno najema.

Izposoja POROČNE obleke

Ob izposoji poročne obleke se plača ARA v višini 150€, ki velja kot rezervacija poročne obleke. Ostali znesek stranka poravna ob dvigu poročne obleke. Znesek are ni prenosljiv za plačilo drugih izdelkov ali storitev.

 

Stornacije

Delni znesek are ob rezervaciji se vrača v primeru:

-odpovedi v roku 1 tedna (7 dni od rezervacije poročne obleke)  - 80% zneska ARE

-odpovedi v roku 2 tednov (14 dni od rezervacije poročne obleke) - 50% zneska ARE

-ob kasnejši odpovedi ARE NE VRAČAMO!


Dvig poročne obleke

Ob izposoji poročne obleke je potrebno z obleko ravnati skrbno, saj je le ta last salona. Obleko mora prevzeti nevesta, ki pred končnih prevzemom obleko še enkrat pomeri v prisotnosti svetovalke. V kolikor so potrebni še popravki, jih šivilja opravi. V kolikor obleko prevzame druga oseba, morebitnih reklamacij ne upoštevamo.

Ob prevzemu izposojene poročne obleke, ki je last poročnega salona je izposojemalec dolžan zagotoviti minimalen znesek v višini 60 € v gotovini, kot garancijo, da bo poročna obleka vrnjena salonu v dogovorjenem roku. Garancija je vrnjena stranki na dan vračila poročne obleke.

 

Nošenje obleke

Ob izposoji poročne obleke je potrebno z obleko ravnati skrbno, saj je le ta last salona. Vsako uničevanje obleke je plačljivo. Prepovedani so tudi kakršnikoli drugi posegi na obleki. Med posege štejemo: naknadno šivanje, čiščenje, spenjanje, oz. popravki, ki na obleki puščajo sledi.

 

Vračilo obleke

Izposojeno obleko je potrebno vrniti prvi delovni dan po poroki. Obleka mora biti vrnjena v salon do 13. ure oz. najkasneje do 18. ure. Za kasnejše vračilo zaračunavamo zamudnino, ki znaša 30 € na dan.

 

Stroški v primeru poškodb

Salon je dolžan stranki zaračunati popravke za nastalo škodo na obleki  po sledečem ceniku:

-60 € manjši šiviljski popravki (raztrganine do 10 cm na enem sloju obleke)

-120 € večji šiviljski popravki (večje raztrganine)

-Ponovna cena najema znaša cena popravkov v primeru, da je obleka zažgana (ogorek), polita z voskom ali ima obleka odtrgane kose. Velja tudi za obleko, ki je uničena do mere, da  jo stranka ne more prevzeti za prihodnjo soboto.

 -Uporaba milnih mehurčkov NI dovoljena. Le ti pri čiščenju obleke v stiku z vodo povzročijo reakcijo v obliki sivih madežev, ki jih ni možno odstraniti. Vzrok je popolnoma uničena obleka, za kar je potrebno plačati ponovno ceno najema.

 

Ko boste na dan poroke žareli od sreče in zadovoljstva, ne pozabite, da nosite izposojeno obleko, ki jo bo za vami pravtako nosila nevesta. Da se izognete nepopravljivih poškodb, velikih strganin in trdovratnih madežev, in s tem dodatnih stroškov, se držite bontona in poročnega protokola. V nasprotnem primeru je za vas nakup prava in edina izbira.

 

Izposoja SVEČANE obleke

 

Ob izposoji svečane obleke se plača ARA v višini 50€, ki velja kot rezervacija svečane obleke. Ostali znesek stranka poravna ob dvigu svečane obleke. Znesek are ni prenosljiv za plačilo drugih izdelkov ali storitev.

 

Stornacije

Delni znesek are ob rezervaciji se vrača v primeru:

-odpovedi v roku 1 tedna (7 dni od rezervacije poročne obleke)  - 80% zneska ARE

-odpovedi v roku 2 tednov (14 dni od rezervacije poročne obleke) - 50% zneska ARE

-ob kasnejši odpovedi ARE NE VRAČAMO!

 

Dvig svečane obleke

Ob prevzemu izposojene svečane obleke, ki je last poročnega salona je izposojemalec dolžan zagotoviti minimalen znesek v višini 40 € v gotovini, kot garancijo, da bo svečana obleka vrnjena salonu v dogovorjenem roku. Garancija je vrnjena stranki na dan vračila svečane obleke.


V primeru poškodb

Salon je dolžan stranki zaračunati popravke za nastalo škodo na obleki po sledečem ceniku:

-60 € manjši šiviljski popravki (raztrganine do 10 cm na enem sloju obleke)

-120 € večji šiviljski popravki (večje raztrganine)

-Ponovna cena najema znaša cena popravkov v primeru, da je obleka zažgana (ogorek), polita z voskom ali ima obleka odtrgane kose. Velja tudi za obleko, ki je uničena do mere, da  jo stranka ne more prevzeti za nadaljne nošenje.

 -Uporaba milnih mehurčkov NI dovoljena. Le ti pri čiščenju obleke v stiku z vodo povzročijo reakcijo v obliki sivih madežev, ki jih ni možno odstraniti. Vzrok je popolnoma uničena obleka, za kar je potrebno plačati ponovno ceno najema.